Schützenkönig 1930 · August Meyer

Schützenkönig: August Meyer
Vizekönig: k.A.
Adjutant: k.A.

 

 

 

 

Schützenkönig 1929 · Hans Moss sen.

Schützenkönig: Hans Moss sen.
Vizekönig: k.A.
Adjutant: k.A.

 

 

 

Schützenkönig 1928 · Ludwig Stellmann

Schützenkönig: Ludwig Stellmann
Vizekönig: k.A.
Adjutant: k.A.

 

 

 

Schützenkönig 1927 · Richard Duggen

Schützenkönig: Richard Duggen
Vizekönig: k.A.
Adjutant: k.A.

 

 

 

Schützenkönig 1926 · Richard Duggen

Schützenkönig: Richard Duggen
Vizekönig: k.A.
Adjutant: k.A.